SPO
data szkolenia: 2016.02.04

Architektura krajobrazu

Strategiczne Projektowanie Ogrodów - kurs stacjonarny w Warszawie

Strategiczne Projektowanie Ogrodów - kurs stacjonarny w Warszawie

Strategiczne projektowanie ogrodów„Najdoskonalsze produkty są dziełem zespołu ludzi.” Steve Jobs, 2003 Szanowni Państwo!                                                      Przy tworzeniu tego cyklu szkoleń kierowaliśmy się potrzebami rynku, klientów – Państwa, z zamysłem by skutecznie działać w dobie rosnącej konkurencji. Kurs składa się z elementów, których dobór był w dużej mierze pomysłem autorskim, ewoluującym w ciągu wielu lat edukacji w różnych systemach oświatowych. Nacisk w całej serii jest położony na szczegółowość, innowacyjność i przystępność a szkolenia mają w pewnym sensie charakter  „anty-szkoleniowy” odbiegający od ogólnie przyjętych wzorców. Spodziewany efekt to lepsza akwizycja wiedzy. Przyjęliśmy zasadę zachodnich systemów nauczania, polegającą na wzmacnianiu dobrych działań kursantów, a nie eksponowaniu ich niedociągnięć. Szkolenia nie mają być konstruktem typu „uczelnia-bis” w skróconym wydaniu. Co więcej, uważamy, iż bezpośredni nadzór nad kursantem, w 100% czasu, jest niewskazany. To, co może być „recytowane” przez prowadzącego, jest w dużej mierze przekierowane do nauki poprzez pracę własną, chociaż monitorowanie postępu jest uwzględnione i polega na wspólnej pracy, z naciskiem na „wspólnej”, przy zagadnieniach trudnych do samodzielnej realizacji. Sukces jest w ten sposób bardziej uzależniony od osobistych możliwości i zaangażowania i dla Państwa cenniejszy! W programie kursu zrezygnowano z nauki obsługi specjalistycznego oprogramowania projektowego. Pragniemy sumiennie przygotować adepta, z najważniejszych zagadnień teoretycznych. Mieszanie dwóch torów sporządzania dokumentacji/narzędzi, jest z naszego punktu widzenia, nie wskazane na tak wczesnym etapie nauki. (Szkolenia komputerowe są planowane w przyszłości, jako osobne kursy). Nazwa kursu „strategiczne projektowanie” odnosi się do najważniejszej części oferowanej wiedzy, która pozwoli nadzorować przykładnym kursantom pracę wyspecjalizowanej kadry projektantów (zwłaszcza w połączeniu z innymi szkoleniami, wykraczającymi poza teorię projektowania – w ofercie wkrótce), lub sprawić, iż będzie możliwe zaprojektowanie przez Państwa własnego ogrodu w zakresie ogólnych wytycznych i z istotnym Państwa wkładem, czyli nauczy działań mających doprowadzić fragment terenu do określonej formy docelowej. Rozumienie „strategicznego projektowania” odnosimy tutaj do haseł ze „Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów” pod redakcją profesora Jerzego Bralczyka z 2008 roku, według którego: o strateg to osoba umiejąca zaplanować i przeprowadzić trudne długotrwałe akcje;o strategia to przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie; ao strategiczny to związany z długoterminowymi działaniami mającymi doprowadzić do określonego celuTo samo źródło podaje znaczenie:o projektu jako dokumentu zawierającego obliczenia, rysunki itp. dotyczące wykonania jakiegoś obiektu lub urządzenia, a także plan działania lub wstępna wersja czegoś;o a ogrodu jako terenu zajętego pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejkami, ścieżkami, grządkami, itp..Stopień powodzenia tego cyklu szkoleń będzie warunkował ewentualne kolejne etapy, na przykład zajęcia typu Masterclass, które pozwolą na praktyczne doskonalenie umiejętności projektowych, w oparciu o autentyczne przykłady projektowe. Szkolenie opiera się na maksymie: „Pomysły – Twoje, realizacja – fachowców”. Kurs jest szkoleniem o charakterze branżowym i nie zapewnia wiedzy z zarządzania kadrami, bądź polityki wynagrodzeń, czy organizacji firmy i aspektów prawnych i strategicznych w organizacji. Istnieje możliwość uzupełnienia tych aspektów wiedzy dodatkowo,  na zasadach indywidualnych. Kurs nie gwarantuje również pozyskiwania zleceń; rozwój każdego kursanta jest kwestią indywidualną. Trener jedynie może wskazać zalety niektórych działań, podczas trwania kursu.Niezbędna pomoc we wdrażaniu w pracę będzie oferowana na zasadach coachingu, bądź usług w rodzaju doradztwa czy ekspertyz. Każdy kursant, który będzie chciał się dalej doskonalić nie zostanie pozostawiony bez wsparcia. Te usługi dodatkowe będą realizowane wg taryf obowiązujących danego roku w naszym cenniku i na zasadach pierwszeństwa zgłoszenia.Wymiar godzinowy kursu: 30 godzin zegarowych po 1,5 godziny na spotkanie (20 spotkań cotygodniowych/4miesiące). Szacowany czas pracy własnej: 80 - 120 godzin zegarowych (2 -3 godziny dziennie 2 razy w tygodniu). Dodatkowo, w cenie podstawowej kursu są 3 konsultacje po 20 minut przez Skype'a. Całkowity wymiar godzinowy: ok. 151 godzin.Cele:• zdobycie umiejętności rozróżniania podstawowych roślin ozdobnych;• zdobycie podstawowej wiedzy z branż ościennych takich jak fizjologia roślin, botanika, psychologia środowiskowa, fitosocjologia, gleboznawstwo;• zdobycie wiedzy z zakresu teorii projektowania, wyglądu i zastosowań roślin ozdobnych i historii kształtowania ogrodów;• zdobycie umiejętności pozwalających sporządzać proste, czytelne projekty koncepcyjne (i sprawować nadzór nad ich wykonaniem w przyszłości).Korzyści:• umiejętność patrzenia przez pryzmat architekta krajobrazu; • umiejętność widzenia potrzeb i kierunków rozwoju terenu projektowego;• umiejętność wyboru stylu projektowego;• umiejętność adekwatnego zastosowania wiedzy specjalistycznej z zakresu teorii projektowania do komponowania przestrzeni;• umiejętność oceny warunków do komponowania odpowiednimi roślinami/tworzywem roślinnym.Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób powyżej 18 roku życia, zainteresowanych tematyką projektowania ogrodów, które nie mają wiedzy specjalistycznej, lecz posiadają zmysł przestrzenno-estetyczny, dobrą pamięć, samodyscyplinę i determinację. dodatki\dział z zadaniem rys. Okno/skrzynka/kwietnik/kąt Teren przed biurowcem Mały ogród przydomowy Założenie ekstensywne - park Spotkanie organizacyjne 15min Wyjściówka ankieta ze spotkania Antyk/średniowiecze 4 był/4jed/4traw/1okr/1pną podstawy rysunku 5/5 drzew i krzewów iglastych podst. glebozn./gruntoznawst. Forma/kształt 5/5 drzew i krzewów liściast. Podstawy fitosocjologii urządzanie: murek oporowy Fitosocjologia zaawansowana estetyka a ekologia negocjacje portfolio sprzedaż Wejściówka/wyjściówka ankieta ze spotkania Renesans 4 był/4jed/4traw/1okr/1pną narzędzia projektanta 5/5 drzew i krzewów iglastych fizjologia liści/rośliny Barwa/faktura 5/5 drzew i krzewów liściast. Urządzanie: ścieżka/schody powszechne błędy projektowe Ulice/Whyte/tereny publiczne ciekawostki ak/urządzanie topoklimat a żywopłoty Wejściówka/wyjściówka ankieta ze spotkania Barok 4 był/4jed/4traw/1okr/1pną specyfikacja zał. biznesowych 5/5 drzew i krzewów iglastych złoty podział/zapach teoria piękna i brzydoty 5/5 drzew i krzewów liściast. Urządzanie: trejaż/pergola botanika rośliny, nazewnictwo ł Aleje kosztorysowanie uproszczone rzeźba Wejściówka/wyjściówka ankieta ze spotkania XIXw./ogrody angielskie 4 był/4jed/4traw/1okr/1pną specyfikacja ogr. przydom. 5/5 drzew i krzewów iglastych topo/mikroklimat style w projektowaniu 5/5 drzew i krzewów liściast. Urządzanie: grill Podstawy psychologii środ Cmentarze pospolite groźne choroby pary projektowe Wejściówka/ Sprawdzian comiesięczny z pr. dom. (3godz.) / Ankieta działu XX/XXIw. 4 był/4jed/4traw/1okr/1pną specyfikacja zał. parkowych 5/5 drzew i krzewów iglastych kompozycje roślinne 3 przykłady rabat 5/5 drzew i krzewów liściast. Urządzanie: oczko wodne statyka drzew/inwentaryzacja Dwór umowa/prawo/teren/ eksperymentowanie „*Program w skrócie” - przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i może podlegać zmianom):*Ostatnie 4 kolumny odpowiadają 4 miesiącom, a każda komórka 1 spotkaniu w tygodniu. Kurs jest podzielony na 4 zadania (nagłówki) wynikające z pokrycia się z okresami miesięcznymi. Zadania są realizowane głównie w czasie własnym, równolegle do programu, ze wsparciem prowadzącego. PLAN będzie niedługo dostępny w bardziej uszczegółowionej wersji.Zapewniamy:o recenzję kursu przez uczestników poprzedniej edycji („bilans otwarcia”);o ankietę przed drugim spotkaniem co do szczegółowych oczekiwań tematycznych;o ankietę przed każdymi zajęciami co do decyzji/dyspozycji grupowej alokacji 5+5 min na kwestie zainteresowania w ramach 90 min. (do weryfikacji podczas 1szej edycji stacjonarnej);o coaching (3 x 20 min., z możliwością dokupienia czasu);o dyskusje;o analizę tzw. studiów przypadku;o system odznaczeń i premii (Merit of honour; nagrody dla najlepszych kursantów w grupie w kategoriach nauka, projekt oraz nauka i projekt - jedynie przy całkowicie obsadzonej edycji);o zniżka dla kursantów na zajęcia Masterclass;o materiały drukowane;o przerwa kawowa (1 x 5 min. na spotkanie; jedynie przy całkowicie obsadzonym kursie);o awaryjne notatniki i długopisy;o stałą i gwarantowaną liczba maksymalna kursantów;o anonimowe recenzje kursu (po każdych zajęciach, bloku miesięcznym i na koniec edycji);o opcjonalne wejściówki;o spis literatury;o wskazówki do pracy własnej.Każdą edycję poprzedzą bezpłatne spotkania online, które będą służyły omówieniu kursu w skrócie; będzie również czas na zadawanie pytań.Uwaga! 1) Jeśli kurs nie spełni oczekiwań przeważającej części kursantów z poprzedniej edycji, kolejna edycja będzie oferowana w cenie pomniejszonej o wartość VAT! Za próg przyjęto ocenę 4,5/5 wydaną anonimowo przez ponad połowę uczestniczących, lecz powyżej obsadzenia wynoszącego 4 niepowiązane ze sobą osoby.2) Przez pierwsze 2 lata kursanci mają prawo do warunkowo bezpłatnych aktualizacji materiału. W związku z przewidywanymi intensywnymi aktualizacjami programu szkolenia w tym czasie, trener zobowiązuje się do przekazania aktualizacji w formie pisemnej, po ich wygłoszeniu, podczas corocznego spotkania aktualizacyjnego, po uprzednim podpisaniu zobowiązania o niepowielaniu materiałów przez zainteresowanych. Spotkanie aktualizacyjne jest darmowe dla ilości do 6 osób. Powyżej tej ilości koszt wynajęcia większej sali będzie dzielony równo na każdego uczestnika. Spotkanie będzie trwało nie dłużej niż 2 godziny i będzie odbywało się raz do roku w czerwcu, po zakończeniu roku akademickiego. Koszt wynajęcia większej sali (dzielony na uczestników) będzie jedynym kosztem dodatkowym. Od tego kosztu nie będzie pobierana żadna dodatkowa prowizja. Uczestnictwo należy zgłosić na miesiąc przed spotkaniem.

Czytaj więcej

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIA BEzpłatne

Zobacz wszystkie szkolenia